MAXICLEAN DIENSTENCHEQUES:

1Wat is het verschil tussen MaxiClean Dienstencheques en Sodexo?
MaxiClean Dienstencheques is de erkende onderneming die uw huishoudhulp tewerkstelt. U kunt MaxiClean Dienstencheques contacteren voor alles wat te maken heeft met het werk van uw huishoudhulp (verandering van uurrooster, opschorting van activiteiten, aanvragen van vervanging, codering van uw elektronische dienstencheques, enz.). 
Sodexo is de officiële en exclusieve leverancier van dienstencheques in België. Sodexo kent u een gebruikersnummer toe. Bij Sodexo bestelt u uw dienstencheques. U kunt Sodexo contacteren voor alles wat te maken heeft met de dienstencheques (opvolging van uw bestellingen, betalingen, saldo van uw online account, enz.).
2Aanvaardt MaxiClean dienstencheques van de drie gewesten (Brussels Gewest, Wallonië en Vlaanderen)?
Ja, MaxiClean Dienstencheques is erkend in de drie gewesten en aanvaardt de dienstencheques van de drie gewesten.
3Aanvaardt MaxiClean zowel papieren als elektronische dienstencheques?
Ja, MaxiClean Dienstencheques aanvaardt beide versies van de dienstencheques.
4Mag mijn huishoudhulp werken als ik mijn dienstencheques nog niet heb ontvangen?*
Ja, uw huishoudhulp mag de prestaties verrichten op voorwaarde dat u voor alle onbetaalde prestaties een verklaring "ontbrekende cheques" ondertekent (die uw huishoudhulp altijd bij zich heeft). 
*Voor onze betalingsvoorwaarden, klikhier.
5Wanneer moet ik mijn huishoudhulp de dienstencheques overhandigen?*
Papieren dienstencheques: na elke prestatie.
Elektronische dienstencheques: gelieve regelmatig uw voorraad aan te vullen en wekelijks de activiteit op te volgen op uw online account.br/> *Voor onze betalingsvoorwaarden, klik hier. .
6Hoeveel uren mag mijn huishoudhulp werken per dag (minimum en maximum)?
Een prestatie bedraagt minstens 3 uur bij dezelfde klant. Een werkdag bedraagt maximaal 9 uur (pauze inbegrepen) bij een of meerdere klanten.
7Mag ik mijn dienstencheques gebruiken voor een occasionele schoonmaak (verhuis ...)?
Ja.Wij kunnen een occasionele afspraak regelen (van minstens drie uur) met een of meerdere huishoudhulpen die samenwerken om uw huis/appartement grondig schoon te maken na een verhuis. De onderhoudsproducten en het schoonmaakmateriaal moeten worden geleverd door de klant.

SODEXO:

1Hoe kan ik mij inschrijven bij Sodexo?
Dat is heel eenvoudig: online inschrijven duurt amper twee minuten. U hebt uw rijksregisternummer (RRN) nodig dat u vindt op de achterkant van uw identiteitskaart. Afhankelijk van het gewest waar zich uw hoofdverblijfplaats bevindt, klikt u op: Brussels Gewest, Wallonië, Vlaanderen.
2Ik heb geen rijksregisternummer (RRN). Hoe kan ik mij inschrijven bij Sodexo?
Als u geen rijksregisternummer hebt, kunt u dit aanvragen aan het loket van de dienst Bevolking van uw gemeente. 
3Waar moet ik mijn dienstencheques bestellen?
Ik ben ingeschreven bij Sodexo en heb een gebruikersnummer: het volstaat om een storting te doen op het Sodexo-bankrekeningnummer van uw gewest (Brussels Gewest, Wallonië, Vlaanderen..)
4Hoeveel kost een dienstencheque?
Een dienstencheque kost € 9. Het volgende jaar geniet u een belastingvermindering die verschilt per regio: ik heb mijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Gewest,, Wallonië,, Vlaanderen..
5Hoeveel dienstencheques mag ik bestellen per jaar?
Elk volwassen gezinslid kan maximaal 500 dienstencheques kopen. Een gezin kan tot 1000 dienstencheques bestellen per jaar. Een gezin bestaat uit alle personen die zijn ingeschreven op hetzelfde adres, volgens het attest gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister. Elk volwassen gezinslid kan maximaal 500 dienstencheques bestellen - voor de laatste 200 dienstencheques van het gezin (van de 801ste tot de 1000ste) betaalt u € 10.
6Wat is het minimumaantal dienstencheques dat ik moet bestellen?
U moet minstens 10 dienstencheques bestellen (d.w.z. € 90) maar kunt er ook 17, 23, 46, enz. kopen. U betaalt bij elke storting € 9,00 x het aantal bestelde dienstencheques.
BELANGRIJK: Vermeld in de gestructureerde mededeling enkel uw persoonlijk gebruikersnummer van 12 cijfers. Opgelet! Vermeld geen andere gegevens, anders kan uw bestelling niet automatisch worden verwerkt.
7Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel?
7 Hoeveel bedraagt het belastingvoordeel? Ik heb mijn hoofdverblijfplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ik geniet een belastingvermindering van € 1,35/dienstencheque voor de eerste 155 dienstencheques.
Ik heb mijn hoofdverblijfplaats in Vlaanderen, ik geniet een belastingvermindering van € 2,70 /dienstencheque voor de eerste 155 dienstencheques.
Ik heb mijn hoofdverblijfplaats in Wallonië, ik geniet een belastingvermindering van € 0,90 /dienstencheque voor de eerste 150 dienstencheques.
8Wanneer ontvang ik mijn fiscaal attest?
In de loop van de maand mei van het volgende jaar.
9Wat moet ik doen als ik geen dienstencheques ontvang?
Download het onderstaande formulier en stuur het naar de Sodexo-vestiging van uw gewest:  Brussels Gewest, Vlaanderen, Wallonië..
10Waar kan ik het saldo van mijn online account raadplegen?
In uw online account vindt u in de lijst van tabbladen links van het scherm "mijn elektronische portefeuille". Hier kunt u zien hoeveel beschikbare dienstencheques u nog hebt.
11Hoe kan ik een prestatie bevestigen/betwisten?
In uw online account vindt u in de lijst van tabbladen links van het scherm "opvolging van de prestaties". Klik in de rubriek "bevestigen/betwisten" op de gepaste actie voor de te bevestigen/te betwisten prestaties.
12Waar kan ik de historiek van de prestaties raadplegen?
In uw online account vindt u in de lijst van tabbladen links van het scherm "opvolging van de prestaties". In de rubriek "bevestigde prestaties" vindt u onder het tabblad "periode" een overzicht van alle betaalde prestaties.
13Wat is het verschil tussen een papieren en een elektronische dienstencheque?
Papieren dienstencheques hebben de vorm van papieren cheques. U ontvangt ze per post en overhandigt ze aan de huishoudhulp op de dag van de prestaties. Elektronische dienstencheques zijn virtuele cheques die enkele uren na uw betaling aan uw online account worden toegevoegd (de prestaties worden gecodeerd en u hoeft niets af te drukken).
14Hoe lang zijn de dienstencheques geldig?
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 6 maanden
In Vlaanderen: 8 maanden
In Wallonië: 8 maanden
15Welke diensten kunnen niet worden betaald met dienstencheques?
U kunt de dienstencheques enkel gebruiken voor uw privébehoeften (om u te helpen in het huishouden), dus niet voor uw beroepsactiviteiten (schoonmaken van een dokterspraktijk, de wachtzaal, gemeenschappelijke ruimten, een kamer die u verhuurt, enz.).

Er komt iets nieuws aan

Bent u klaar voor? We komen terug met met onze nieuwe website. Binnenkort